Met 123Praktijkleren kunt u gemakkelijk subsidie aanvragen voor uw stagetrajecten.

Ga naar de portal

De voordelen van 123praktijkleren

Digitale voortgangsbewaking

Een gebruiksvriendelijke portal waarin u altijd een actueel overzicht van uw subsidieresultaat heeft en gemakkelijk inzicht krijgt in de voortgang per stageplek.

Geen E-herkenning nodig

123praktijkleren dient voor u de complete aanvraag in, hierom hoeft u geen E-herkenning aan te vragen en extra kosten te maken.

Altijd en overal bereikbaar

Uw gegevens veilig opgeslagen in de cloud voor de verplichte periode van 5 jaar, altijd en overal toegankelijk via de beveiligde omgeving van 123praktijkleren.

Over 123Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om stageplaatsen en praktijkleerplaatsen aan te bieden. Met deze portal kunt u de subsidie Praktijkleren eenvoudig in 3 stappen aanvragen en verantwoorden. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek.

Kosten

123praktijkleren hanteert een vast tarief van 8% van de toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van no cure no pay.
Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets.

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een aantal veelgestelde vragen. Druk op een vraag om het antwoord erop te zien.

1. Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de Subsidie Praktijkleren in aanmerking te komen:

 • Er is een stageovereenkomst afgesloten met het bedrijf, de leerling en de onderwijsinstelling (getekend door alle partijen)
 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week en maximaal 4 dagen per week
 • Het stagebedrijf is geregistreerd als erkend leerbedrijf
 • De stagiair volgt onderwijs bij een onderwijssoort die in aanmerking komt voor de Subsidie Praktijkleren (zie FAQ 3)

2. Welke onderwijssoorten komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren?

De onderstaande onderwijssoorten komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren:

 • Praktijkonderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar met uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs)
 • VMBO Entree onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • MBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg)
 • VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg, 3e of 4e leerjaar)
 • HBO technische opleidingen
 • Promovendi en Technisch ontwerpers in opleiding

3. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

 • Een stage van 10 weken = € 675 subsidie
 • Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie

4. De stageovereenkomst loopt langer dan één schooljaar, hoe vraag ik dan subsidie aan?

De Subsidie Praktijkleren wordt per schooljaar aangevraagd, waarbij het schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar. Indien uw stageovereenkomst meerdere schooljaren beslaat moet u toch per schooljaar een subsidieaanvraag indienen, bijvoorbeeld:

 • Uw stagecontract loopt van 1 maart t/m 30 november.
 • Voor de periode van 1 maart t/m 31 juli vraagt u subsidie aan in schooljaar één.
 • Voor de periode van 1 augustus t/m 30 november vraagt u subsidie aan in schooljaar twee.

5. Wat zijn de administratieve lasten?

Om in aanmerking te komen voor de Subsidie Praktijkleren moet een administratie worden bijgehouden. Indien u gebruik maakt van de webapplicatie van 123praktijkleren voldoet u aan alle administratieve eisen en kunt u de aanwezigheidsregistratie digitaal invullen en accorderen!
De administratie bestaat uit de volgende documenten:

 • Een door alle partijen getekende stageovereenkomst.
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer tijdens de stageperiode.
 • Een administratie waaruit blijkt dat er begeleiding heeft plaatsgevonden aan de stagiair, bijvoorbeeld een stagebeoordeling, BPV werkboek, beoordelingsverslag etc.

6. Is er een bewaartermijn voor de administratie?

Alle administratieve stukken moeten tot 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag bewaard blijven. Indien u gebruik maakt van de webapplicatie van 123praktijkleren voldoet u aan deze bewaartermijn, omdat alle stukken automatisch 5 jaar voor u bewaard worden.

7. Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De subsidieaanvraag kan per schooljaar achteraf worden ingediend. De aanvraagperiode loopt van juni tot medio september van elk jaar. Voor het schooljaar 2018-2019 is de aanvraagperiode juni 2019 t/m medio september 2019.
Het is echter wel belangrijk dat u niet tot het laatst wacht met het aanleveren van uw gegevens. Indien u namelijk bij het begin van een stagetraject al uw gegeven aanlevert bij 123praktijkleren controleren wij vast of uw traject daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt.

8. Hoe kan ik mijn code erkend leerbedrijf vinden?

Ga naar www.stagemarkt.nl, zoek op bedrijfsnaam, onder “Leerbedrijf details” vindt u de code erkend leerbedrijf (leerbedrijf ID).

9. Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

U kunt uw bedrijf door de SBB laten registreren als erkend leerbedrijf. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning.

10. Waar is de RVO machtiging voor bedoeld?

Met de RVO machtiging machtigt u 123praktijkleren om namens uw bedrijf de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

11. Waarom zou ik de aanvraag niet zelf indienen bij het RVO?

Het indienen van de subsidieaanvraag via 123praktijkleren biedt meerdere voordelen voor uw bedrijf.

 • Wij controleren uw subsidieaanvraag voordat deze wordt ingediend bij het RVO, zo weet u zeker dat u geen subsidie misloopt.
 • U kunt gebruikmaken van onze digitale aanwezigheidsregistratie die geïntegreerd is in onze webapplicatie.
 • U voldoet eenvoudig aan de bewaartermijn van minimaal 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Indien u zelf de subsidieaanvraag indient bij het RVO moet u een zogenaamde E-herkenning aanvragen om gebruik te kunnen maken van het aanvraagformulier van het RVO. Deze E-herkenning kost u € 250. Indien u gebruik maakt van de webapplicatie van 123praktijkleren heeft u geen E-herkenning nodig!

12. Hoe kan ik mijn account bij 123praktijkleren opzeggen?

U kunt uw account opzeggen door een mail te sturen naar info@123praktijkleren.nl. Vermeld hierbij uw gebruikersnaam, kvk-nummer, bedrijfsnaam en reden van opzegging. U krijgt van ons een mailbericht met een bevestiging van de opzegging.