Met 123Praktijkleren kunt u gemakkelijk subsidie aanvragen voor uw stagetrajecten.

Ga naar de portal

Uitleg Subsidie Praktijkleren

Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Dit is een bijdrage in de begeleidingskosten die het bedrijf maakt tijdens de stage.


Portal 123praktijkleren

Met de portal van 123praktijkleren kunt u de Subsidie Praktijkleren snel en eenvoudig in 3 stappen aanvragen en verantwoorden.


Stap 1 Aanmelden
U registreert uw bedrijf gemakkelijk online via onze portal door het invoeren van uw bedrijfsgegevens, vervolgens kunt u de stagiaires aanmelden door het uploaden van de stageovereenkomst(en).

Stap 2 Gegevens aanleveren
Aan het einde van de stageperiode wordt de aanwezigheid van de stagiair digitaal ingevuld en worden de benodigde verantwoordingsdocumenten geüpload (stagebeoordeling en indien van toepassing het behaalde diploma).

Stap 3 Subsidie ontvangen
De aanvraag wordt door 123praktijkleren ingediend bij de subsidieverstrekker. De subsidie wordt in de maand december na afloop van het subsidiejaar rechtstreeks aan u overgemaakt.

Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien de stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend. Voor stagiaires uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie wordt een aanvullend subsidiebedrag toegekend i.v.m. seizoensgebonden arbeid.


Administratie

Om in aanmerking te komen voor de Subsidie Praktijkleren moet een administratie worden bijgehouden. U kunt de benodigde administratie eenvoudig invoeren en bijhouden in de portal van 123praktijkleren. De administratie bestaat uit de volgende documentatie:

 • Een door alle partijen getekende stageovereenkomst
 • Een aanwezigheidsregistratie van de stagiair tijdens de stageperiode, deze wordt volledig digitaal ingevuld in de portal van 123praktijkleren
 • Een stagebeoordeling of kopie BPV werkboek
 • Een kopie van het behaalde diploma (indien van toepassing)

Kom ik in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren?

In het onderstaande overzicht kunt u controleren of u in aanmerking komt voor de Subsidie Praktijkleren. De subsidie kan worden aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen van de volgende onderwijssoorten, per onderwijssoort staan de voorwaarden vermeldt.

MBO-BBL stagiaires uit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
(let op: leerlingen die de BOL opleiding volgen komen niet voor de subsidie in aanmerking)
Praktijkonderwijs stagiaires in het laatste schooljaar
Voortgezet Speciaal Onderwijs stagiaires in het laatste schooljaar die het uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs volgen
(let op: leerlingen uit het profiel dagbesteding komen niet voor de subsidie in aanmerking)
VMBO-BBL stagiaires uit de basisberoepsgerichte leerweg in het 3e of 4e leerjaar van de opleiding
VMBO Entree onderwijs geen aanvullende voorwaarden
HBO stagiaires die een duaal- of deeltijdopleidingen in de sectoren techniek, landbouw, natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag & maatschappij volgen
Promovendi en Technisch ontwerpers in opleiding geen aanvullende voorwaarden

De voordelen van 123praktijkleren

Digitale voortgangsbewaking

Een gebruiksvriendelijke portal waarin u altijd een actueel overzicht van uw subsidieresultaat heeft en gemakkelijk inzicht krijgt in de voortgang per stageplek.

Geen E-herkenning nodig

123praktijkleren dient voor u de complete aanvraag in, hierom hoeft u geen E-herkenning aan te vragen en extra kosten te maken.

Altijd en overal bereikbaar

Uw gegevens veilig opgeslagen in de cloud voor de verplichte periode van 5 jaar, altijd en overal toegankelijk via de beveiligde omgeving van 123praktijkleren.

Nog meer voordelen

 • Geen meerjarencontract
 • Voorkom fouten door de extra controle van 123praktijkleren
 • Helpdesk voor al uw vragen

Kosten

123praktijkleren hanteert een vast tarief van 8% van de toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van no cure no pay.
Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets.

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een aantal veelgestelde vragen. Druk op een vraag om het antwoord erop te zien.

1. Wat is 123Praktijkleren?

123Praktijkleren is een online portal, waar aanvragers van de Subsidie Praktijkleren snel en eenvoudig hun subsidie kunnen aanvragen en verantwoorden. 123Praktijkleren is een activiteit van Aavas subsidieadvies, zie www.aavas.nl

2. Waarom zou ik de aanvraag niet zelf indienen bij het RVO?

Het indienen van de subsidieaanvraag via 123praktijkleren biedt meerdere voordelen voor uw bedrijf.

 • Voorkom fouten door de extra controle van 123praktijkleren. Wij controleren uw subsidieaanvraag, voordat deze wordt ingediend bij het RVO, zo weet u zeker dat u geen subsidie misloopt
 • Helpdesk voor al uw vragen
 • U kunt gebruikmaken van onze digitale aanwezigheidsregistratie, die geïntegreerd is in onze portal
 • U voldoet eenvoudig aan de bewaartermijn van minimaal 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag
 • VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg, 3e of 4e leerjaar)
 • Indien u zelf de subsidieaanvraag indient bij het RVO moet u een zogenaamde E-herkenning aanvragen om gebruik te kunnen maken van het aanvraagformulier van het RVO. Deze E-herkenning kost u € 250. Indien u gebruik maakt van de webapplicatie van 123praktijkleren heeft u geen E-herkenning nodig!
 • Geen meerjarencontract

3. Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om voor de Subsidie Praktijkleren in aanmerking te komen:

 • Er is een stageovereenkomst afgesloten met het bedrijf, de leerling en de onderwijsinstelling (getekend door alle partijen)
 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week en maximaal 4 dagen per week
 • Het stagebedrijf is geregistreerd als erkend leerbedrijf (zie FAQ 4 en 5)
 • De stagiair volgt onderwijs bij een onderwijssoort die in aanmerking komt voor de Subsidie Praktijkleren (zie kom ik in aanmerking)

4. Hoe kan ik mijn code erkend leerbedrijf vinden?

Ga naar www.stagemarkt.nl, zoek op bedrijfsnaam, onder “Leerbedrijf details” vindt u de code erkend leerbedrijf (leerbedrijf ID).

5. Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

U kunt uw bedrijf door de SBB laten registreren als erkend leerbedrijf. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via
www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning.

6. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

 • Een stage van 10 weken = € 675 subsidie
 • Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie

Indien het maximaal beschikbare subsidiebudget van een aanvraagtijdvak wordt overschreden, wordt de maximale subsidie met eenzelfde percentage naar beneden bijgesteld.

7. De stageovereenkomst loopt langer dan één schooljaar, hoe vraag ik dan subsidie aan?

De Subsidie Praktijkleren wordt per schooljaar aangevraagd, waarbij het schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar. Indien uw stageovereenkomst meerdere schooljaren beslaat moet u toch per schooljaar een subsidieaanvraag indienen, bijvoorbeeld:

 • Uw stagecontract loopt van 1 december 2019 t/m 30 november 2020.
 • Voor de periode van 1 december 2019 t/m 31 juli 2020 vraagt u subsidie aan in schooljaar 2019-2020.
 • Voor de periode van 1 augustus 2020 t/m 30 november 2020 vraagt u subsidie aan in schooljaar 2020-2021.

8. Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De subsidieaanvraag kan per schooljaar achteraf worden ingediend. De aanvraagperiode loopt van juni tot medio september van elk jaar. Voor het schooljaar 2019-2020 is de aanvraagperiode geopend van 2 juni 2020 t/m 16 september 2020. Het is echter wel belangrijk dat u niet tot het laatst wacht met het aanleveren van uw gegevens. Indien u namelijk bij het begin van een stagetraject alle dan beschikbare gegevens aanlevert bij 123praktijkleren controleren wij vast of uw traject daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt.

9. Waar is de RVO machtiging voor bedoeld?

Met de RVO machtiging machtigt u 123praktijkleren om namens uw bedrijf de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

10. Is er een bewaartermijn voor de administratie?

Alle administratieve stukken moeten tot 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag bewaard blijven. Indien u gebruik maakt van de portal 123praktijkleren voldoet u aan deze bewaartermijn, omdat alle stukken automatisch 5 jaar voor u bewaard worden.

11. Hoe kan ik mijn account bij 123praktijkleren opzeggen?

U kunt uw account opzeggen door een mail te sturen naar info@123praktijkleren.nl. Vermeld hierbij uw gebruikersnaam, kvk-nummer, bedrijfsnaam en reden van opzegging. U krijgt van ons een mailbericht met een bevestiging van de opzegging.